Kirendelés/Megbízás

Kirendelés

Kirendelők lehetnek az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés szervei, úgymint

  • Bíróságok, Törvényszékek, Ítélőtábla
  • Rendőrség, Ügyészség, Adó- és vámhivatal
  • Közjegyzők

A kirendelő végzésnek tartalmaznia kell a kirendelés tárgyát, a szakértő felé feltenni kívánt pontos kérdéseket, a szakértő rendelkezésére álló határidőt, háttér információkat vagy az iratbetekintésre szóló lehetőséget. A 3/1986 (II.21) IM rendelet szerinti szakértői óradíj: 4.000,- Ft.

Megbízás (felkérés)

Az igazságügyi szakértőt a hivatalos szervek kirendelésén túl, magánszemélyek, alapítvány, gazdálkodó szervezetek, ügyvédek is megbízhatják kompetenciába tartozó szakkérdés vizsgálatával és vámtanácsadás elvégzésével. Ebben az esetben a szakértői díj a felek kölcsönös megállapodásán alapszik.

Megbízás esetén a letölthető nyomtatványok menü pont alatt található megbízási szerződést kötök a megrendelővel, melyben – az egyéb fontos kérdések mellett – elsődlegesen szerepel a határidő, a megbízás tárgya és a tiszteletdíj összege. A munkadíj a megállapodás megkötésekor, a szakértői munka megkezdése elött kifizetésre kell, hogy kerüljön.

A szakértő a megbízás során minden vele közölt adatot, tényt szolgálati titokként köteles kezelni és harmadik fél részre nem adja ki.

Reklámok